Koninklijke Familieorde van Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk

Zoals iedere vorst en vorstin na George IV verleent ook Elizabeth II een Familieorde, de Koninklijke Familieorde van Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. In het Engels spreekt men van de "Royal Family Order of Queen Elizabeth II". Een Britse "Koninklijke Familieorde" (Engels: Royal Family Order) is een damesorde die sinds Koning George IV door iedere monarch op zijn of haar beurt werd vernieuwd. De kleur van het lint verschilt per regeringsperiode maar het platina of gouden kleinood van de Orde is steeds een in diamanten gevat en op ivoor geschilderd miniatuurportret van de regerende vorst. Men spreekt ook wel van de Royal Family Orders in meervoud omdat iedere monarch een eigen orde instelt. De orde heette tijdens de regering van Koningin Victoria de "Koninklijke Victoria en Albert-Orde". De huidige koningin, Elizabeth II, draagt op gala-avonden vrijwel altijd de Koninklijke Familieorden van haar vader en grootvader. De prinsessen Diana en Camilla, hertogin van Cornwall droegen en dragen op hun beurt haar medaillon.

Juweel na 1953
Prinses Sophie gravin van Wessex met op de schouder de Koninklijke Familieorde van haar schoonmoeder.

Het portret is al in de eerste jaren van Elizabeths regering geschilderd. Het werd nooit aangepast. De vorstin is met het blauwe grootlint van de Orde van de Kousenband maar zonder haar drie Koninklijke Familieorden tegen een goudkleurige achtergrond afgebeeld.

De benoemingen worden niet gepubliceerd in de staatscourant en wie wil weten welke dames de Koninklijke Familieorde van Elizabeth II dragen moeten scherp opletten bij gepubliceerde foto's. Een Koninklijke Familieorde op de schouder wordt gezien als teken dat men in de gunst is bij de vorstin.

Lijst van bekende draagstersBewerken

Overleden draagstersBewerken

 
Koningin-Moeder Elizabeth met de Koninklijke Familieorden van wijlen haar gemaal George VI en van haar dochter.

Huidige draagstersBewerken