Kolvenier

schutter
15e-eeuwse kolveniers
Rombout Heyns in 1580 voor het Schepenhuis, vaandeldrager van de kolveniersgilde van Mechelen Museum Hof van Busleyden Mechelen

Een kolvenier of klovenier was een man die met een clover (culverin) schoot, een vuurwapen dat zijn oorsprong vond in de 15e eeuw.

De populaire vorm kolvenier kwam er onder druk van het woord kolf. Net als handboogschutters, wevers en andere beroepen verenigden kolveniers zich in een gilde, het kolveniersgilde.