Hoofdmenu openen

Kobalt(II)jodide

chemische verbinding

Kobalt(II)jodide (CoI2) is verbinding van kobalt en jood. Het is een vaste stof die kristallografisch gezien voorkomt in een α- en een β-vorm:

  • De α-vorm zijn zwarte hexagonale kristallen, die in aanraking met lucht groen verkleuren. In vacuümtoestand sublimeert de α-vorm tot de β-vorm
  • De β-vorm is geel poeder
Kobalt(II)jodide
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
CoI2
IUPAC-naam kobalt(II)jodide,
Andere namen kobaltdijodide
Molmassa 312,742 g/mol
SMILES
CoI2
CAS-nummer 15238-00-3
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H302 - H312 - H315 - H319 - H332 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P280 - P305+P351+P338
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur α-vorm: zwart
β-vorm: geel
Dichtheid α-vorm: 5,584 g/cm³
β-vorm: 5,45 g/cm³
Smeltpunt α-vorm: 515-520 °C
β-vorm: 400 °C
Slecht oplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Kobalt(II)jodide wordt gebruikt als katalysator in een Grignardreactie om terpenen te vormen.

De stof wordt gevormd door kobalt te verhitten in waterstofjodide. Ze is goed oplosbaar in water.