Kjeldahl-stikstof

Kjeldahl-stikstof (Total Kjeldahl Nitrogen of TKN) is de volgens de Kjeldahl-methode gemeten som van organisch stikstof, ammoniak (NH3) en ammonium (NH4+) in een monster. Het wordt bijvoorbeeld bepaald in monsters uit een biologische rioolwaterzuiveringsinstallaties. De bepalingsmethode is vernoemd naar Johan Kjeldahl.

Een apparaat om de Kjeldahl-stikstof mee te bepalen

Principe van de bepalingBewerken

De bepaling bestaat praktisch uit drie stappen:

Door de hoeveelheid boorzuur die over was af te trekken van de beginhoeveelheid boorzuur, kan berekend worden hoeveel boorzuur met de gevormde ammoniak gereageerd heeft. Daarmee is de hoeveelheid ammoniak bekend.

Soms wordt de hoeveelheid stikstof omgerekend naar de hoeveelheid proteïne. Dit is mogelijk omdat stikstof in biologische monsters vrijwel uitsluitend in proteïnes voorkomt en het stikstofgehalte in proteïnes een vast gegeven is in de biologie.