Kiezelsteen

klein, meestal onregelmatig gevormd stukje mineraal (tussen 4-64 mm in diameter volgens schaal Wentworth-Udden)

Kiezelstenen of kiezels zijn afgeronde, gladde klasten (keien, stenen of grind, naargelang de korrelgrootte). Ze worden gevormd door slijting en schuring tegen elkaar onder invloed van water of wind. Vandaar dat men ook spreekt van rolstenen. Uit hun aanwezigheid op Mars kon worden afgeleid dat er ooit water heeft gestroomd:[1] sommige exemplaren waren te zwaar om door wind te zijn meegevoerd.

Een stapel kiezels

Kiezelstenen krijgen hun vorm door te worden meegevoerd in een rivier of onder inwerking van zeegolven en -getijden. In zogenaamde reuzen- of duivelsketels worden bijzonder sferische exemplaren gevormd.

Ze worden vaak als zodanig gebruikt in kunstwerken of als bouwmateriaal.

Commons heeft mediabestanden in de categorie Pebbles.