Old McDonald had a farm, uitgevoerd door Gid Tanner and his Skillet Lickers in 1927

Een stapellied is een lied, waarin delen uit het couplet en alle eerdere coupletten worden herhaald, meestal in omgekeerde volgorde. Het steeds herhaalde deel heet een kettingrefrein. Stapelliederen komen vooral voor als kinderliedjes, mars- en werkliederen.

Waarschijnlijk het bekendste voorbeeld is Old McDonald had a farm. In elk couplet komen dieren en hun geluiden ter sprake, waarvan de volgorde kan verschillen. Bijvoorbeeld in het eerste couplet de kippen (met gekakel), in het tweede de koeien (met geloei en gekakel), in het derde de eenden (met gekwaak, geloei en gekakel) en zo verder.

Een populair Frans liedje is Alouette, je te plumerai.

Een Nederlandstalig lied is Catootje ("Ik ben met Catootje naar de botermarkt geweest"), een bewerking van een Noord-Duits protestlied tegen Napoleon. In de negentiende eeuw werd in Nederland de schnitselbank populair, een stapellied dat door feestvierders op bruiloften en partijen werd gezongen.

Soms wordt er bij het zingen een spel van gemaakt om de juiste volgorde te onthouden, wat steeds moeilijker wordt naarmate het lied vordert en het kettingrefrein langer wordt.

Een kettingrefrein is een onderdeel van het couplet, in tegenstelling tot het gewone refrein dat meestal als zelfstandig deel na ieder couplet komt.