Keten van de Orde van Joegoslavië

De Keten van de Orde van Joegoslavië (Servo-Kroatisch: Orden Joegoslavije na Velikoj Ogrlici, Servisch: Орден Југославије на великој Огрлици) is een in december 1998 ingestelde ridderorde van de toenmalige Federale Republiek Joegoslavië. Ook nadat deze republiek was vervangen door de Federale Republiek van Servië en Montenegro bleef de orde nog enige tijd bestaan.

De keten was voor staatshoofden gedacht. Zij kregen ook een gouden ster, een over de rechterschouder te dragen grootlint en een rond kleinood dat op de strik van het lint was vastgemaakt.

Staatshoofden en regeringsleiders als premiers kunnen ook de versierselen zonder de keten uitgereikt krijgen.

Het lint van de orde is rood. De gouden versierselen zijn versierd met diamanten.