Kernramp

Een kernramp is een kernongeval waarbij een aanzienlijke hoeveelheid radioactief materiaal vrijkomt, waarbij de gezondheid van grote aantallen mensen in een aanzienlijk gebied in gevaar komt, zodat men van een ramp kan spreken. De ernst van een incident in een kernreactor wordt vastgelegd op basis van de International Nuclear Event Scale (INES).

OorzakenBewerken

Een ongeluk kan onder meer het gevolg zijn van:

  • het falen van een kernreactor met als direct gevolg een kernsmelting, een explosie of een brand,
  • het weglekken van radioactief afvalmateriaal uit opslagtanks,
  • het onbedoeld vrijkomen van radioactieve materialen door onoplettendheid.

Deze directe oorzaken kunnen het gevolg zijn van externe invloeden, zoals natuurrampen en overstromingen.

Lijst van kernrampenBewerken

De zwaarste kernrampen tot heden:

INES 7
INES 6
INES 5

Zie ookBewerken