Kempens Landschap

Onroerend erfgoed organisatie in België

De vereniging Kempens Landschap vzw is een Belgische vereniging die ten doel heeft om natuurgebieden te verwerven en te beheren in de provincie Antwerpen. Het is een zusterorganisatie van de Provinciale Landschappen in Nederland en de British National Trust.

Kwarekken, een gebied van Kempens Landschap vzw

De geschiedenis van deze vereniging vangt aan in 1993, toen in België de Wet op de Landloperij werd afgeschaft. De Belgische federale overheid besloot hierop de Rijksweldadigheidskolonies te Merksplas en Wortel af te stoten. Dit betrof meer dan 1000 ha zeer afwisselend cultuurlandschap. De Provincie Antwerpen en de gemeenten wilden dit alles behouden en daarom werd in november 1997 de vzw Kempens Landschap opgericht. In 2010 waren reeds 50 gemeentebesturen betrokken bij deze vereniging en waren 34 domeinen van in totaal 560 ha aangekocht.

bewerken