Kansmodel

wiskundig model in de vorm van een kansverdeling

In de kansrekening en de statistiek is een kansmodel een wiskundig model in de vorm van een kansverdeling.

Een kansmodel wordt opgesteld aan de hand van de betrokken variabelen, die door hun toevalsafhankelijkheid als stochastische variabelen worden opgevat. De in het model veronderstelde kansverdeling maakt het mogelijk kansuitspraken over de variabelen te doen. Steeds moet daarbij niet uit het oog worden verloren dat de uitspraken vaak sterk afhankelijk zijn van de in het model gemaakte veronderstellingen.

Een eenvoudig kansmodel voor de lengteverdeling van de volwassen mannelijke bevolking in Nederland, is een normale verdeling met geschikte verwachting en standaardafwijking. Aangezien het een discrete verdeling betreft, zien we al dat het model een benadering van de werkelijkheid geeft. Voor veel kansuitspraken over de bedoelde lengte is het model echter heel geschikt.