Kanselier (ridderorde)

ridderorde

De ridderorden hebben hun grootmeester vanouds door een kanselier laten bijstaan. Deze persoon is soms – maar niet altijd – een lid van de orde. De kanselier is verantwoordelijk voor de registers en de administratie. Daarin wordt hij bijgestaan door zijn kanselarij. Op de kanselarij bewaart men de versierselen en de diploma's. Op het kanselarijkantoor worden de versierselen, wanneer er een teruggaveplicht bestaat, weer ingenomen of teruggevorderd van erfgenamen om weer gereed te maken voor een volgende decorandus.

In Nederland zijn of waren meerdere kanseliers werkzaam.

In Frankrijk is de kanselier van het Legioen van Eer een man met een groot gezag en een aantal bevoegdheden. Hij treedt streng op tegen misbruiken en pseudo-orden.