Kanaat van Roes

historisch land

Het kanaat van Roes (Russisch: Русский каганат; Roesski kaganat;Wit-Russisch:руская каганат; Roeskaja kaganat) was een losse staat in het noorden van het huidige Rusland en Wit-Rusland, die zijn bloei kende van begin 9e eeuw tot halverwege de 10e eeuw, een slecht gedocumenteerde periode in de geschiedenis van Oost-Europa.

Kaart met de Varangiaanse of Roes-nederzettingen (rood) en de locatie van de Slavische stammen (grijs) halverwege de 9e eeuw. De blauwe lijn geeft de globale Chazaarse invloedssfeer weer

Het was een voorganger van de Ruriken en het Kievse Rijk en bestond uit een verzameling cluster-staatjes. De toenmalige bevolking bestond uit meest Finse en enige Slavische volkeren onder de heerschappij van de Scandinavische Varjagen.

Volgens bronnen uit die tijd stond de bevolking van onder meer de steden Novgorod, Ladoga, Ljoebsja, Alaborg, Sarskoje gorodisjtsje en Timerjovo onder de leiding van een monarch die de titel kagan voerde.

Tijdens het kanaat vormde zich het volk van de Roes, waarvan de staten later het Kievse Rijk zouden vormen.