Kanaalcapaciteit

Kanaalcapaciteit is de absolute bovengrens voor de snelheid waarmee informatie over een kanaal kan worden overgedragen.

De grootheid informatiesnelheid wordt uitgedrukt in bits per seconde of kortweg b/s. De maximale informatiesnelheid is afhankelijk van de bandbreedte van het gebruikte kanaal en de gebruikte signaal-ruisverhouding.

De formule om deze snelheid te bepalen is vastgelegd in de wet van Shannon-Hartley en is lineair evenredig van de bandbreedte en logaritmisch evenredig met de signaal-ruisverhouding.