Een kamenier, of kamenierster is een vrouwelijke bediende die binnen een huishouden de vrouw des huizes helpt met aankleden, kappen en andere werkzaamheden. De rol is in veel opzichten gelijk aan die van een kamerdienaar (oorspr. kamerheer) of valet voor mannen.

Een kamenier is in vaste dienst van haar meesteres en gaat daarom onder andere met haar mee op reis. Ze treedt echter niet in de openbaarheid.