Kalenderkringloop

De 52-jarige kalenderkringloop van de Mayakalender bestaat uit een samenstelling van de tzolkin en de haab.

De tzolkincyclus duurt 260 dagen en geeft iedere dag van die periode een unieke naam, bijvoorbeeld 1 Imix. De haab doet hetzelfde voor een periode van 365 dagen, een dag heet daar bijvoorbeeld 1 Pop. Iedere dag in de Mayakalender wordt dus gekenmerkt door vier labels. Nu is het kleinste gemene veelvoud van 260 en 365 gelijk aan 18980 dagen, dat is ongeveer 52 jaar. Na 52 jaar herhaalt de hele naamgevingscyclus zich dus weer, met weer dezelfde namen voor de dagen. Dit wordt de kalenderkringloop genoemd.

Naast deze tijdrekening bestond er echter ook een lange telling die over veel langere perioden een eenduidige aanduiding van iedere dag mogelijk maakte.

Berekenen van de datumBewerken

Het berekenen van de juiste datum volgende de kalenderkringloop wordt als volgt gedaan.

We nemen de lange telling notatie van de Maya voor vandaag (24 januari):

0.0.9.4.1

Nu gaan we het aantal dagen berekenen sinds het begin van deze telling:

Getal x =
1 1 1
4 20 80
9 360 3240
0 7200 0
13 144000 1872000
Totaal 1875321

Met dit getal (1875321) gaan we verder rekenen.

TzolkinBewerken

 • Bereken de rest van 1875321 / 13: 6
 • Bereken de rest van 1875321 / 20: 1
 • Voeg bij de eerste antwoord er vier bij op (4 Ahau) → 10
 • Getal groter dan 13? Bereken dat de rest van die som, onthoud het aantal keer dat je er 13 uit kan halen: 10 (0)
 • Je heb nu de dagnummer: 10
 • Voor de maand tel bij het tweede antwoord (1) de aantal op die je heb onthouden bij het berekenen van de dagnummer: 0, uitkomst: 1
 • Kies de juiste maand uit deze lijst:
Getal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Maand Ahau Imix Ik Akbal Kan Chicchan cimi Manik Lamat Muluc Oc Chuen Eb Ben Ix Men Cib Caban Eznab Cauac
 • Maand 1 heet Imix
 • Dit maakt de Tzolkindatum: 10 Imix

HaabBewerken

 • Bereken de rest van 1875321 / 365: 316
 • Trek er 11 vanaf (8 Cumhu): 305
 • Negatief getal? Tel er 20 bij op: 320
 • Deel het getal door 20 en onthoud de rest en het aantal keer dat de twintig in het getal paste: 5 (16)
 • Je heb nu de dagnummer: 5
 • Kies de maandnaam met de nummer 16 uit de onderstaande lijst:
Getal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Maand Cumhu Uayeb Pop Uo Zip Zotz Tzec Xul Yaxkin Mol Chen Yax Sac Ceh Mac Kankin Muan Pax Kayab
 • Maand 16 heet Muan
 • Dit maakt de Haäbdatum 4 Muan
 • Voeg nu de Tzolkindatum en de Haäbdatum tezamen en je hebt de Kalenderkringloopkalender:

10 Imix 5 Muan