Kabinetten-P.W. Botha

Zuid-Afrika kende in de periode tussen 28 september 1978 en 15 augustus 1989 twee kabinetten-P.W. Botha.

Op 28 september 1978 trad B.J. Vorster als premier af - hij werd president van Zuid-Afrika - en volgde Pieter Willem Botha hem als regeringsleider op. In 1984 vond er een grondwetswijziging plaats waarbij het premierschap verdween en werd vervangen door een uitvoerend presidentschap. Op 5 september 1984 werd Botha als president beëdigd. Het tweede kabinet-Botha telde ook één Indiër en één Kleurling (minister voor respectievelijk Indische Zaken en Kleurlingen Zaken) onder haar leden.

Kabinet-P.W. Botha I bewerken

Ministerspost naam partij periode
Minister-president Pieter Willem Botha NP 1978 - 1984
Minister van Buitenlandse Zaken Pik Botha NP 1978 - 1984
Minister van Ontwikkeling en Samenwerking Piet Koornhof NP 1978 - 1984
Minister van Financiën Owen Horwood NP 1978 - 1984
Minister van Justitie Jimmy Kruger
Alwyn Schlebusch
Kobie Coetsee
NP 1978 - 1979
1979 - 1980
1980 - 1984
Minister van Verdediging Pieter Willem Botha
Generaal Magnus Malan
NP 1978 - 1980
1980 - 1984
Minister van Binnenlandse Zaken Alwyn Schlebusch
Chris Heunis
Frederik Willem de Klerk
NP 1978 - 1980
1980 - 1982
1982 - 1984
Minister van Transport Lourens Muller
Chris Heunis
Hendrik S. Schoeman
NP 1978 - 1979
1979 - 1980
1980 - 1984
Minister van Politie en Gevangeniswezen
Minister van Recht en Orde
Jimmy Kruger
Louis Le Grange
NP 1978 - 1979
1979 - 1984
Minister van Landbouw en Visserij Hendrik S. Schoeman
Sarel Hayward
NP 1978 - 1982
1982 - 1984
Minister van Arbeid Fanie Botha NP 1979 - 1983
Minister van Onderwijs en Vorming Ferdinand Hartzenberg
Dawie de Villiers
NP 1979 - 1982
1982
Minister van Nationaal Onderwijs Gerrit Viljoen NP 1980 - 1984
Minister van Toerisme Louis Le Grange
Andries Treurnicht
NP 1978 - 1979
1979 - 1980
Minister van Handel, Toerisme en Industrie Dawie de Villiers NP 1980 - 1984
Minister van Gemeentelijke Ontwikkeling Stephanus Francois Kotzé NP 1980 - 1984
Minister van Constitutionele Ontwikkeling Chris Heunis NP 1982 - 1984
Minister van Openbare Werken Louis Le Grange
Andries Treurnicht
NP 1978 - 1979
1979 - 1980
Minister van Statistieken Andries Treurnicht NP 1979 - 1982
Minister van Waterstaat en Bosbouw Abraham Raubenheimer NP 1978 - 1980
Minister van Milieu en Energie (1978-1980)
Minister van Milieu, Waterstaat en Bosbouw
Chris Heunis
Frederik Willem de Klerk
Abraham Raubenheimer
Cornelis van der Merwe
Sarel Hayward
NP 1978 - 1979
1979 - 1980
1980
1981 - 1982
1982 - 1984
Minister van Mijnbouw (1978-1980)
Minister van Mijnbouw en Energie (1980-1984)
Fanie Botha
Frederik Willem de Klerk
Pietie du Plessis
Daniel Steyn
NP 1978 - 1979
1979 - 1982
1982 - 1983
1983 - 1984
Minister van Gezondheid Schalk van der Merwe NP 1978
Minister van Sociale Zaken
Minister van Sociale Zaken en Gezondheid
Minister van Sociale Zaken, Gezondheid en Pensioenen
Minister van Gezondheid en Sociale Zaken
Frederik Willem de Klerk
Schalk van der Merwe
Lourens Munnik
Cornelis van der Merwe
NP 1978
1978 - 1979
1980 - 1982
1982 - 1984
Minister van Sport Piet Koornhof
Frederik Willem de Klerk
NP 1978
1978 - 1979
Minister van Post- en Telegraafwezen Henni Smit
Frederik Willem de Klerk
Lourens Munnik
NP 1978
1978 - 1979
1982 - 1984

Kabinet-P.W. Botha II bewerken

Ministerspost naam partij periode
President Pieter Willem Botha NP 1984 - 1989
Minister van Buitenlandse Zaken Pik Botha NP 1984 - 1989
Minister van Ontwikkeling en Samenwerking
Minister van Onderwijs
Gerrit Viljoen NP 1984 - 1989
Minister van Financiën Barend du Plessis NP 1984 - 1989
Minister van Justitie Kobie Coetsee NP 1984 - 1989
Minister van Verdediging Generaal Magnus Malan NP 1984 - 1989
Minister van Binnenlandse Zaken Frederik Willem de Klerk
Stoffel Botha
NP 1984 - 1985
1985 - 1989
Minister van Transport Hendrik S. Schoeman
Eli van der Merwe Louw
NP 1984 - 1986
1986 - 1989
Minister van Recht en Orde Louis Le Grange
Adriaan Vlok
NP 1984 - 1986
1986 - 1989
Minister van Landbouw en Visserij Jacob Johannes Greyling Wentzel NP 1984 - 1989
Minister van Werkgelegenheid Pietie du Plessis NP 1984 - 1989
Minister van Onderwijs en Cultuur Piet Clase NP 1984 - 1989
Minister van Mijnbouw en Energie Daniel Steyn NP 1984 - 1989
Minister van Handel, Toerisme en Industrie Dawie de Villiers NP 1984 - 1986
Minister van Economische Zaken en Technologie Daniel Steyn NP 1986 - 1989
Minister van Constitutionele Ontwikkeling Chris Heunis NP 1984 - 1989
Minister van Begrotings Zaken en Sociale Zaken
Minister van Begrotings Zaken en Arbeid
Dawie de Villiers
Kent Durr
NP 1986 - 1988
1988 - 1989
Minister van Administratie en Privatisatie Dawie de Villiers NP 1984 - 1989
Minister van Openbare Werken Lourens Munnik
Pietie du Plessis
NP 1984 - 1986
1986 - 1989
Minister van Milieu John Wiley
Gert Kotze
NP 1984 - 1986
1986 - 1988
Minister van Gezondheid en Sociale Zaken Cornelis van der Merwe
Willie van Niekerk
NP 1984 - 1985
1985 - 1989
Minister van Indische Zaken Amichand Rajbansi NPP 1984 - 1989
Minister van Kleurlingen Zaken Allan Hendrickse LP 1984 - 1989

Zie ook bewerken

Voorganger:
Kabinet-Vorster
Kabinetten-P.W. Botha
 
1978-1989
Opvolger:
Kabinet-De Klerk