Hoofdmenu openen

De Junior Speaking Contest is een jaarlijks terugkerende wedstrijd die vanaf 2004 wordt georganiseerd door het British Council en het Europees Platform.[1] Deze wedstrijd wordt gehouden voor middelbare scholen in heel Nederland die tweetalig onderwijs aanbieden. De deelnemers zijn 2e- en 3e-klassers van het tweetalig onderwijs, elk in een aparte categorie. De bedoeling is dat leerlingen een speech in het Engels voordragen en daarna een aantal vragen daarover beantwoorden. Elk jaar wordt er een vrij breed onderwerp (en sinds twee jaar zelfs twee onderwerpen) gekozen waar de speech over moet gaan.

De winnaar wordt bepaald aan de hand van: inhoud van de speech, de opbouw, duidelijkheid, gebruik van het Engels, originaliteit en antwoorden op gestelde vragen.

Iedere TTO-leerling in het 2de of 3de moet een speech schrijven. In elke klas wordt een speech gekozen. De 2de en 3de klassen strijden vervolgens tegen elkaar in de schoolrondes. Daarna zijn de regionale rondes, bijvoorbeeld Noord-Brabant, ten slotte is er dan een landelijke finale.

Inhoud

2009Bewerken

In dit jaar waren de thema's voor de speech Sports en Creativity (sport en creativiteit).

WinnaarsBewerken

In 2009 werden tweedeklasser Helin Okcuoglu van het Wateringse Veld College in Den Haag en derdeklasser Alexander Hulsbergen van het Marnix College in Ede de winnaars van de Junior Speaking Contest 2009. De onderwerpen van de winnende speeches waren 'Has the modern world killed all creativity' en 'Sports - a right for everyone'.

2010Bewerken

De twee thema's van dit jaar waren Humour en Work (humor en werk). De winnaars van dit jaar waren Sithy Reza van het tweede schooljaar met het thema "Work" en Dimitry Kresko van jaar drie met het thema "Humor,a conundrum". Beiden zijn leerlingen van Het Haarlemmermeer Lyceum te Hoofddorp.

2011Bewerken

Het thema van dit jaar is My passion is... (mijn passie is). Tweedeklasser Josephine Born van Rijnlands Lyceum in Wassenaar en derdeklasser Tolga Güneri van Stedelijk Lyceum locatie Zuid in Enschede werden de winnaars van de Junior Speaking Contest 2011 na het houden van een toespraak in het Engels voor een vakjury en een zaal vol scholieren. De titels van de winnende toespraken waren "Delivery" en "My Passion is Art".

2012Bewerken

Dit jaar is het thema van het Junior Speaking Contest: 'Future' (toekomst). Winnaar: Tarik Osman van RSG Broklede, titel: The Future of The Middle East.

2014Bewerken

Dit jaar is het thema van de Junior Speaking Contest: 'Crossing Cultural Borders' (het oversteken van culturele grenzen)[2]

2015Bewerken

Dit jaar is het thema 'Too much of a good thing'.

2016Bewerken

Het thema van dit jaar is 'Simply Speechless'.

2017Bewerken

Dit jaar is het thema 'Living my fantasy'

2018Bewerken

Dit jaar is het thema 'What makes the world go round?'