Joyriding

Joyriding is het rijden in andermans motorvoertuig, zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven. In de meeste gevallen heeft de bestuurder geen rijbewijs.

Strafmaat in NederlandBewerken

Op joyriding staat in Nederland een maximum gevangenisstraf van 6 maanden; minderjarigen kunnen een taakstraf opgelegd krijgen. Artikel 11 van de Wegenverkeerswet bepaalt: 'Het is verboden opzettelijk wederrechtelijk een aan een ander toebehorend motorrijtuig op de weg te gebruiken'. Artikel 176, 2 van de Wegenverkeerswet bepaalt de straf: 'overtreding van artikel 11 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie'.

Strafbaarheid in BelgiëBewerken

In België is joyriding strafbaar als gebruiksdiefstal.