Jishar is volgens het Bijbelboek Exodus[1] de vader van Korach. Zijn vader was Kehat, een zoon van Levi[2] en een van zijn broers was Amram, de vader van Aäron, Mozes en Mirjam.

Hij had drie zonen, Korach, Nefeg en Zichri, maar verder wordt hij in de Bijbel niet vernoemd.