Jan Pieter van Baurscheidt de Jonge

Vlaamse beeldhouwer en architect (1699-1768)

Jan Pieter van Baurscheidt de Jonge (Antwerpen, 1699 - aldaar,1768) was een bouwmeester die werkte in zowel de Zuidelijke als de Noordelijke Nederlanden. Hij gaf de voorkeur aan de rococostijl.

Stadhuis van Lier, een schepping van Jan Pieter van Baurscheidt de Jonge

Hij was de zoon van Jan Pieter van Baurscheidt de Oudere. Oorspronkelijk werkte hij, evenals zijn vader, als beeldhouwer maar na diens dood werd hij architect. Zijn eerste grote projecten realiseerde Van Baurscheidt de Jonge in de Noordelijke Nederlanden. Vanaf 1741 was hij directeur en docent aan de Antwerpse Kunstacademie, die hij losmaakte van het Sint-Lucasgilde.

Ontwerpen

bewerken
 
Kasteel Sorghvliedt in Hoboken.
 • Het Hotel de Fraula aan de Antwerpse Keizersstraat uit 1737.
 • Sint-Pieterskerk aan de Grote Markt te Turnhout: Restauratie en verbouwing (herbouwen van de zijbeuken en de kruisbeuk) (anno 1740).[3]
 • Het Hotel Arnould du Bois de Vroylande, Lange Nieuwstraat 94 in Antwerpen uit 1748-1751.
 • Het Osterriethhuis (ook bekend als hotel Osterrieth) aan de Meir 85 te Antwerpen uit 1749.
 • De Grooten Robijn, Lange Nieuwstraat 22-24 in Antwerpen uit 1749-1750.
 • Het kasteel Sorghvliedt te Hoboken bij Antwerpen (1750).
 • Het jachtpaviljoen in Putte (bij Mechelen), tot in 2010 in gebruik als gemeentehuis

Literatuur

bewerken
 • Baudouin, Frans, 'Enkele beeldhouwwerken van Jan Peter van Baurscheit, vader en zoon', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 21 (1970), p.187-198.
 • Baudouin, Frans, Architect Jan Peter van Baurscheit de Jonge 1699-1768 = Lira Elegans, 4 (1994).
 • Berg, Herma M.van den, 'Het architectonisch werk van J.P.van Baurscheit de jonge in de Noordelijke Nederlanden', in: H.W.M.van der Wijck, C.Boschma en H.M.van den Berg (red.), Opus Musivum. Een bundel studies aangeboden aan Professor Doctor M.D.Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962 (Assen 1964), p.315-344.
 • Breedveldt Boer, Inge Maria. Tekenen en vasseren : Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699 - 1768) en de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw, Proefschrift Universiteit Utrecht, 2003.
 • Staring, Adolph, 'Aanteekeningen op de Hollandsche beeldhouwwerken van J.P.van Baurscheit, vader en zoon', Oudheidkundig Jaarboek [=4e Serie van het Bulletin van de N.O.B.], 13 (1946), p.40-49.