Jakobus (zoon van Alfeüs)

zoon van Alfeüs

Jakobus, de zoon van Alfeüs, was een van de twaalf apostelen van Jezus Christus. Hij wordt genoemd in Matteüs 10:3, Marcus 3:17 en in Lucas 6:14 in de lijst van de 12 discipelen. Ook in Handelingen van de Apostelen 1:13 wordt zijn naam genoemd onder die van de discipelen.

1rightarrow blue.svg Zie ook Jakobus de Meerdere over Jakobus, zoon van Zebedeüs, ook een van de twaalf apostelen
1rightarrow blue.svg Zie ook Jakobus de Mindere over Jakobus, de broeder van Jezus