Een inundatiegebied is een gebied dat ten behoeve van de verdediging onder enkele decimeters water kon worden gezet.

VerdedigingBewerken

Het dient van oorsprong ter verdediging van een stad, dorp of ander object en soms ook om een vijand te verdrijven. Doorgaans ligt een inundatiegebied laag, zodat het snel kan vollopen met grondwater, rivierwater of anderszins. Kazematten vormen de tegenhanger voor gebieden waar inundatie niet mogelijk is. Een voorbeeld van een vestingstad met zowel kazematten als inundatiegebieden is de vesting Maastricht (De Kommen) en de Stelling van Amsterdam.

BergingBewerken

Tegenwoordig worden inundatiegebieden ingericht om bij wateroverlast de bergende oppervlakte te vergroten. Vaak worden natuurgebieden als zodanig ingericht, omdat de schade dan minimaal is. Het is zelfs gewenst dat zo'n gebied af en toe onder water komt te staan.