Interpretatieve sociologie

Interpretatieve sociologie is een stroming binnen de sociologie. Wat de aanhangers van de stroming bindt is dat ze erin geloven dat het onderzoeksobject van sociologie – de mens – fundamenteel verschilt ten opzichte van de onderzoeksobjecten in de natuurwetenschappen. De term interpretivisme wordt gevormd in contrast met de term positivisme, de positivistische school is van mening dat de natuurwetenschappelijke benadering een goede benadering is voor de menswetenschappen.
De interpretatieve sociologie is een voorbeeld van epistemologische stroming binnen de sociologie.

BronnenBewerken

  • Bryman, A. (2004) Social Research Methods .Oxford: University Press.