Internalisering

Internalisering is het proces waarbij mensen zich door socialisatie bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften, maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen.

Binnen de sociologie beantwoordt internalisering de vraag waarom mensen zich aan de verwachtingen en regels behorende bij sociale rollen conformeren.

In de economie spreekt men van het internaliseren van externaliteiten. Externaliteiten zijn positieve of negatieve economische effecten van bepaalde handelingen. Door iemand te laten betalen als hij anderen door bijvoorbeeld milieuverontreiniging nadeel berokkent, of geld te geven als anderen door bijvoorbeeld kennis te verwerven waar ook anderen wat aan hebben voordeel hebben van zijn handelen, wordt maatschappelijk verantwoord handelen bevorderd.

Zie ookBewerken