Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant

Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant (IBN) is een groep bedrijven in Noord-Brabant die sociale werkvoorziening verzorgen. Vanaf begin jaren vijftig wordt door IBN in Noordoost-Brabant gewerkt aan het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegenwoordig werken zo’n 3800 mensen bij of via de IBN-bedrijven: IBN Arbeidsintegratie, IBN Facilitair, IBN Productie, IBN Kwekerijen en IBN Kader.

Visie over sociale werkvoorziening bewerken

De arbeidsgehandicapte wordt vanaf dan als volwaardig medewerker gezien. Een economisch verantwoorde aanpak hoeft de sociale doelstelling niet in de weg te staan. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen zo nodig aangepast werk, passende verantwoordelijkheden, opleidingen en ontplooiingskansen. Van hen wordt verwacht dat ze hun werk naar vermogen doen.

Geschiedenis bewerken

Ontstaan bewerken

Begin jaren vijftig ontstaat de eerste sociale werkplaats in Oss (Sawor). Later volgen Mill (Welvac) en in 1955 ook Veghel (Weveo). In de jaren zestig groeien de activiteiten enorm. Naast de werkplaatsen worden vanaf dan ook buitenobjecten geëxploiteerd (groenonderhoud, bosbeheer en inzameling van oud papier).

Wet sociale werkvoorziening bewerken

Door de komst van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aan het eind van de jaren zestig moet er meer samenwerking komen. Zesentwintig gemeenten gaan samenwerken in het Werkvoorzieningschap Noord-Brabant Noordoost. In de jaren zeventig wordt tevergeefs geprobeerd de werkplaatsen te laten fuseren. De groei van de buitenobjecten gaat door in de jaren tachtig. Ook groeien de schoonmaakobjecten (later Niwob genoemd). Daarnaast verandert de visie over sociale werkvoorziening: van liefdadigheid naar bedrijfsmatig en volwaardig.

Fusie tot IBN-groep bewerken

In 1993 lukt het tot een fusie te komen. Op 1 januari 1995 ontstaat uit samengaan van Sawor, Niwob en Weveo de IBN-groep. Bij het 15-jarige bestaan eind 2009 verandert de naam van IBN-groep in IBN: Integrale Bedrijven Noordoost Brabant.

Externe link bewerken