Inkomensbelastingen zijn belastingen die door overheden geheven worden naar één of meer vormen van inkomen van een rechtssubject. Van inkomensbelastingen worden in fiscale zin onder meer onderscheiden de zogenoemde kostprijsverhogende belastingen, zoals omzetbelastingen en douanerechten. Inkomensbelastingen komen in veel landen voor.

NederlandBewerken

In Nederland is de rijksoverheid het enige overheidsorgaan dat inkomensbelastingen mag heffen. Provincies[1], gemeenten[2], openbare lichamen BES[3] en waterschappen[4] mogen expliciet geen inkomensbelastingen heffen. Voorbeelden van Nederlandse inkomensbelastingen zijn:

BelgiëBewerken

VoetnotenBewerken

  1. Artikel 221, lid 2, Provinciewet
  2. Artikel 219, lid 2, Gemeentewet
  3. Artikel 42, lid 2, Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  4. Artikel 113 Waterschapswet