Inhalen

Inhalen in het wegverkeer is de activiteit waarin een weggebruiker een andere weggebruiker bewust passeert. Inhalen kan plaatsvinden in verkeer dat in dezelfde richting beweegt (zoals op een autosnelweg), of waar men tegemoetkomend verkeer kan tegenkomen. Rechts inhalen, of inhalen op wegvakken waar een inhaalverbod geldt voor de betreffende weggebruiker is niet toegestaan .

Grafische weergave van een inhaalactie. De paarse auto haalt de grijze auto in en vergeet daarbij richting aan te geven en snijdt degene die hij inhaalt

Bij het inhalen op wegen met tegemoetkomend verkeer moet de weggebruiker de tijd inschatten waarin de inhaalmanoeuvre kan worden uitgevoerd en inschatten of er een voldoende hiaat aanwezig is om de gewenste manoeuvre uit te voeren. Bij het invoegen moet opgelet worden de ingehaalde auto niet te kort in te halen zodat deze moet remmen. Deze verkeersfout heet "snijden". Ruim voor het inzetten van de manoeuvre dient de bestuurder de richtingaanwijzer aan te zetten.