Implosie

Implosie is het tegenovergestelde van explosie. Implosie ontstaat door drukverschillen. De druk aan de buitenkant van het voorwerp is zoveel groter dan de druk aan de binnenzijde van het voorwerp dat het materiaal de druk niet meer aankan.

Illustratie van een ex- (boven) en implosie (onder)

Door de implosie valt het materiaal naar binnen. Door de grote snelheid die de brokken verkrijgen, vliegen ze rechtuit door, zodat de brokken toch alle kanten opvliegen, zoals bij een explosie het geval is.

Een implosie zou kunnen optreden bij een thermosfles, als het glas te dun zou zijn. Ook treedt een implosie op als een beeldbuis wordt vernietigd. In beide gevallen heerst er binnen het glas een vacuüm, zodat de luchtdruk van buiten naar binnen gericht is.