ICT-infrastructuur

ICT-Infrastructuur is het geheel van ICT-voorzieningen dat nodig is om een land, bedrijf of instelling, te ondersteunen bij een reeks van bedrijfskundige processen zoals financiën, logistiek, planning, verslaglegging, rapportages en communicatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door het verwerken, opslaan, en transporteren van digitale data. Ook het beveiligen en beheren van data hoort hier bij, ondanks het feit dat deze laatste twee niet bijdragen aan de procesondersteuning zelf. Voor intercontinentale, landelijke, regionale en gemeentelijke ICT-infrastructuur zijn In veel gevallen private ondernemingen verantwoordelijk. Bij organisaties (zoals een bedrijf of een instelling) is dat de organisatie zelf.

DatatransportBewerken

Datatransport vindt plaats over een IT-infrastructuur bestaande uit kabels en netwerkcomponenten.

DataopslagBewerken

Dataopslag vindt plaats op magnetische-, optische en elektronische dataopslagmedia.

magnetischBewerken

optischBewerken

elektronischBewerken

DRAM vormt het hart van USB-sticks, geheugenkaarten en SSD disks
Voor gecentraliseerde bulkopslag van data binnen computernetwerken wordt 'Storage' toegepast. 'Storage' bestaat uit een grote collectie Harde schijven, 'SSD disks' en controllers, onderling verbonden door een SAN

Wet van MooreBewerken

De Wet van Moore is voor wat dataopslag betreft nog steeds van kracht. Deze wet zegt dat de opslagcapaciteit van harde schijven en geheugenchips elk anderhalf jaar verdubbelen. Dat komt neer op een gemiddelde factor 1,493 per jaar en een vertienvoudiging elke 18 jaar.
Wat ooit begon in 1975 met een harddisk van 1 MB was 18 jaar later in 1992 gegroeid naar 1 GB om vervolgens door te groeien tot 1 TB in 2009. De maximale opslagcapaciteit van harde schijven en SSD-disks is inmiddels (2016) gestegen tot 16 TB. Indien de wet van Moore stand houdt zal in 2026 de eerste 1 PB hard- en SSD-disk op de markt verschijnen,

DataverwerkingBewerken

Dataverwerking vindt plaats door computers, die grofweg uiteenvallen (van licht naar krachtig) in de volgende typen:

BeveiligingBewerken

het begrip beveiliging valt uiteen in twee oogmerken met ieder twee categorieën:

afscherming van data voor onbevoegdenBewerken

bescherming tegen dataverlies en -verminkingBewerken

Data- en systeembeheerBewerken

Gestructureerd data- en systeembeheer vraagt om vaste procedures. Een raamwerk hiervoor is ITIL.

  Zie Information Technology Infrastructure Library voor het hoofdartikel over dit onderwerp.