Hypersonische snelheid

NASA X-43 bij Mach 7

Met een hypersonische snelheid bedoelt men in het algemeen een snelheid vanaf vijf keer zo snel als het geluid door lucht (mach 5). Het komt voor dat andere (lagere) snelheden ook hypersonisch genoemd worden.

Er wordt geen barrière doorbroken wanneer men van supersonisch naar hypersonisch gaat en de natuurkundige wetten blijven hetzelfde. Wel gaan bij deze hoge snelheden zich verschijnselen voordoen die normaal gesproken niet aan de orde zijn. Dit komt onder andere door de verhitting aan de buitenzijde van het object.