Hydrotroop

Een hydrotrope stof of hydrotroop is een stof die de oplosbaarheid in water verhoogt van andere organische stoffen, die anders niet of slechts weinig in water oplossen. Veel (vaat)wasmiddelen, detergenten en schoonmaakmiddelen bevatten een kleine hoeveelheid (enkele gewichtsprocenten) van één of meer hydrotropen, wat een hogere concentratie aan oppervlakteactieve stoffen of andere ingrediënten toelaat.

Veel gebruikte hydrotropen zijn sulfonaten, waaronder:

In plaats van deze sulfaatesters, kunnen ook fosfaatesters gebruikt worden.