Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is een Belgische openbare instelling van de sociale zekerheid.

WettelijkeBewerken

Het HZIV is in België verantwoordelijk voor de uitkeringen aan alle sociaal verzekerden, die geen lid zijn van een private of levensbeschouwelijk ziekenfonds of mutualiteit.

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering doet de terugbetalingen voor de kosten die door de verzekerde werd gemaakt in geneeskundige verzorging, alsook het loonverlies en in het ergste geval een uitkering voor de begrafeniskosten.

Het officiële orgaan beperkt zich tot de wettelijke verzekeringen. De andere ziekenfondsen bieden eigen diensten, begeleiding en verzekeringen aan en treden ook op als drukkingsgroep naar de overheid toe.

Externe linkBewerken