Samenvoegen   Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Uurwerkmaker, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).
Horlogemaker uit 1568
Horlogemaker uit "Nuttige ambachten" 187X
Polygoonjournaal uit 1956. De Nederlandse horlogemakersvakschool in Hoorn is geopend.

Een horlogemaker is het beroep van degene die horloges en klokken maakt.

Onder de naam horlogemaker of horlogier waren er voorheen winkels die voornamelijk horloges en klokken verkochten en waar die ook gerepareerd konden worden. Later werd deze taak overgenomen door juweliers. Horloges en klokken zijn inmiddels ook verkrijgbaar in warenhuizen en meubelzaken.

Het beroep van horlogemaker wordt steeds schaarser, ook omdat er kwartsuurwerken zijn gekomen waar minder vaak reparatie aan hoeft te gebeuren, en doordat horloges steeds goedkoper zijn geworden.

De techniek van het horlogemaken werd met name in Zwitserland geperfectioneerd.

Zie ookBewerken