Hoofdredactie

eindverantwoordelijke van een uitgave

De hoofdredactie bestaat uit de gezamenlijke redacteuren die de inhoudelijke leiding hebben van een krant, tijdschrift, website, boek, persbureau, radio- of televisieprogramma. Deze coördineert de redactie en zet het redactiebeleid uit. In Nederland bestaat er een Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.

In hoeverre de hoofdredactie rechtstreeks verantwoordelijk is voor het aansturen van haar journalisten verschilt per onderneming. Zo staat een hoofdredacteur bij een tijdschrift doorgaans rechtstreeks in contact met schrijvers. Bij een grotere organisatie (zoals een krant) heeft de hoofdredactie voornamelijk contact met de afdelingshoofden ('chefs') van onder meer de verschillende redacties.

Hoofdredacteuren in Vlaanderen

bewerken

Hoofdredacteuren in Nederland

bewerken