Honi soit qui mal y pense

Een kousenband op een bord.

In het Verenigd Koninkrijk is een kostbaar uitgevoerde kousenband met het opschrift "Honi soit qui mal y pense" het onderscheidingsteken van een hoge ridderorde, de Orde van de Kousenband. Dit ereteken wordt ook tegenwoordig nog gedragen want de heren dragen aan het Britse hof nog steeds ouderwetse kniebroeken met kousenbanden.

De oorsprong van de in het Oudfrans gestelde spreuk, die in het Nederlands vertaald "Schande aan hem die / voor wie er kwaad van denkt" luidt, zou zijn terug te voeren op een incident tijdens een bal in 1344. De kousenband van de Gravin van Salisbury (des konings schoondochter, Joan van Kent) zakte af en koning Eduard III was zo galant om deze weer om haar been te gespen. (In een andere versie zou Eduard de kousenband hoffelijk om zijn eigen been gedaan hebben, zeggende "Honi soit qui mal y pense").

Tegen de hovelingen zou hij hebben gezegd dat hij "van deze kousenband het meest gerespecteerde symbool in de christenheid zou maken". Daarop stelde hij een toernooigezelschap in dat uit twee maal twaalf Ridders bestond.

Correct oud-Frans zou "Honny soit qui mal y pense" zijn geweest maar de spelfout werd in de loop der eeuwen nooit verbeterd. Het correcte huidige Frans zou "Honni soit qui mal y pense" zijn. Een hedendaagse vertaling zou als volgt kunnen luiden. "Wee degene die er kwaad van denkt" (of zelfs "spreekt").