Hoerenjong (typografie)

typografie

Een hoerenjong is de typografische benaming voor de laatste regel van een alinea die bovenaan een pagina of kolom staat. Aangezien de laatste regel van een alinea niet de gehele kolom- of paginabreedte in beslag neemt oogt het niet mooi, en een klassieke typografische conventie is dan ook om dit te voorkomen.

Voorbeeld van een "hoerenjong" in de typografie

De Engelse term hiervoor is widow, een woord dat letterlijk weduwe betekent. Deze term komt ook voor in het Nederlands, maar dit is een leenbetekenis, daar de traditionele naam hoerenjong, of eufemistisch H-jong is.

Sommige tekstverwerkingsprogramma's hebben een weduwen- en wezenbescherming. Indien deze is ingeschakeld wordt het verschijnsel voorkomen.

Zie ookBewerken