Een hekel is een stuk gereedschap dat gebruikt werd in de touwslagerij. Met de hekel (ook wel hekelbank) worden de vezels van planten als vlas en hennep tot een lange gladde bundel gevormd. Daarbij worden verontreinigingen en harde stukken verwijderd en de vezels gekamd. Hiervoor gebruikt men een speciale olie.

Hekel

Het hekelen gaat meestal in drie fasen waarbij van grof naar fijn wordt gewerkt. De hekelaar slaat hiervoor een bundel van bijvoorbeeld hennep om zijn hand en haalt het uiteinde ervan telkens over de hekel. Wanneer hierdoor alle onregelmatigheden zijn verdwenen, is de hennep geschikt om touw van te spinnen. Ook bij het verwerken van onder meer manilla, sisal, kokos of vlas (tot linnen) wordt een hekel gebruikt. Een vergelijkbaar voorwerp is de kaarde, die wordt gebruikt om wol te bewerken.

Over de hekel halenBewerken

De uitdrukking 'iemand over de hekel halen' of 'iemand hekelen' is van hekel afgeleid. Het betekent iemand kwetsen of scherp beoordelen.