Hoofdmenu openen

Heimwehr

politieke partij uit Oostenrijk
Parade van de Heimwehr.

Heimwehr (Ned. = 'Vaderlandse' of 'Thuisland Verdediging') was een Oostenrijkse paramilitaire en semi-fascistische beweging, in 1929 gesticht door prins Ernst von Starhemberg. De Heimwehr kwam voort uit de diverse extreem-rechtse en paramilitaire groepjes (vrijkorpsen) die in Oostenrijk, net als in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, werden opgericht. De aanhang van de Heimwehr bestond voor een groot deel uit arbeiders, landarbeiders, kleine boeren en middenstanders.

De politieke tak van de Heimwehr heette Heimatsblock (Thuislands Blok).

In 1930 werd Starhemberg minister van Binnenlandse Zaken en in 1931 vergaarde de Heimwehr enkele ministerposten in het kabinet van dr. Engelbert Dollfuss. Tijdens de korte, maar hevige burgeroorlog van februari 1934 speelden de Heimwehren een belangrijke rol in de strijd tegen de sociaaldemocraten.

Bij de onderdrukking van de juli-staatsgreep van de nazi's waarbij kanselier Dollfuss om het leven kwam, speelden de Heimwehren eveneens een vooraanstaande rol. De opvolger van Dollfuss, Kurt von Schuschnigg, was echter bevreesd voor de Heimwehr, en in 1936 werd de organisatie in het Vaderlands Front opgenomen.

Na de anschluss speelden verscheidene oud-Heimwehr-leden een rol in het verzet tegen de nazi's. Starhemberg wilde zelfs een Oostenrijks Legioen in Frankrijk oprichten (september 1939), maar vond hiervoor geen steun bij Daladier. Hij trad daarop als vlieger in dienst van de Franse luchtmacht, maar aangezien hij weigerde op Duitsland en Oostenrijk te vliegen en toen enige Britse politici bezwaar maakten tegen het in dienst nemen van een 'fascist', trok hij zich later weer terug (zijn pilotentijd speelde zich om genoemde redenen af in West-Afrika).

Zie ookBewerken