Grondbank

Een grondbank is een organisatie of administratief begrip binnen de overheid.

OrganisatieBewerken

Een grondbank kan een organisatie betreffen die zich richt op het afstemmen van grondstromen. Het gaat om bij graafwerkzaamheden vrijgekomen grond. Ook wordt onder grondbank wel bedoeld de fysieke plek waar partijen grond worden ingenomen, gekeurd en weer hergebruikt. Grondbankorganisaties hebben sinds 1995 een steeds belangrijkere rol voor hergebruik van grond en bouwstoffen. Een scheiding moet gemaakt worden tussen de gemeentelijke grondbanken en de commerciële grondbanken. Gemeentelijke grondbanken leggen zich toe de vraag en aanbod van grond binnen de gemeente to coördineren, commerciële grondbanken verhandelen surplusgrondstromen op commissiebasis. De eerste gemeentelijke grondbanken zijn de Grondbank Amsterdam, Grondbank Rotterdam en Grondbank Utrecht geweest. Een algemeen overkoepelende brancheorganisatie kent deze markt niet, de gemeentelijke grondbanken zijn lid van de Brancheorganisatie Grondbanken BOG, daarnaast bestaat het zogenaamde Breukelen Overleg waarin dezelfde partijen vertegenwoordigd zijn tezamen met de (door het Ministerie van VROM middels het Kwalibo / VIHB besluit gecertificeerde) commerciële grondbanken. Beide brancheorganisaties voeren overleg met de Minister van VROM en Europese lobbyisten om vigerende wet- en regelgeving aan te passen aan de werkelijkheid van de markt.

Administratief begripBewerken

Een grondbank kan ook een administratief begrip zijn. Een gemeente kan de nog onbebouwde grond waarover zij beschikt in een "grondbank" onderbrengen. De grond wordt dan tegen de onbebouwde waarde aan de debetkant van de balans geplaatst. De rentekosten over de grondvoorraad, een opslag voor de administratie door het ambtelijk apparaat en de kosten voor ontsluiting worden ieder jaar gedebiteerd. Aan de creditzijde worden de opbrengsten uit verkoop opgevoerd. De Raad en het College kunnen zo de rente en voorbereidingskosten van de uitgegeven grond voor woningbouw- en bedrijfsterreinprojecten bewaken. Op een gegeven moment is een dergelijke grondbank "leeg". Alle grond is verkocht en de inbreng, rentekosten en andere kosten kunnen worden verrekend met de opbrengst. Gemeenten kunnen hun grondbezit in verschillende grondbanken onderbrengen. Deze kunnen naar locatie, bestemming en het moment waarop men wil gaan bouwen worden onderverdeeld. Een college van B en W zal geregeld een overzicht van de grondbank aan de Raad overleggen.

Grondstoffen en reststoffenBewerken

De Grond- en Reststoffenbank bemiddelt bij de afzet van vrijkomende grond en reststoffen voor aanbieders uit de overheidssector, het bedrijfsleven en particulieren in Utrecht en omgeving. De GRB exploiteert hiertoe werken en/of bemiddelt voor afzet bij derden. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd op basis van milieuhygiënische en civieltechnische gegevens. Coördinatie, registratie en controle zorgen voor de verantwoorde verwerkingwijze en bestemming van grond en secundaire bouwstoffen.

Externe linkBewerken