Grond-, weg- en waterbouw

GWW is een afkorting voor de in de civiele techniek gebruikte term grond-, weg- en waterbouw.

GWW omvat een groot aantal disciplines in deze bouwtak zoals de bouw van dijken, bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk, baggerwerken, waterbouw en wegenbouw.