Grafkelder van Nassau-LaLecq

De Grafkelder van Nassau-LaLecq is in 1661 gebouwd in de hervormde kerk uit de 15e eeuw te Ouderkerk aan den IJssel in opdracht van Lodewijk van Nassau.

Praalgraf van Nassau-LaLecq
Plattegrond
Wapen van het geslacht van Nassau-LaLecq

In het koor van de kerk bevinden zich twee grafkelders van de familie Van Nassau la Lecq, namelijk het grote praalgraf in het koor en een eenvoudige grafkelder direct achter de kansel.

De bovenkant van de kelder van het praalgraf is gemetseld in een boogvorm om het hardstenen plafond te dragen. De kelder is een grote ruimte waarin de kisten op houten schragen staan. De sierkisten zijn voorzien van loden binnenkisten. Op de sierkisten zijn de naamplaten aangebracht. De kist van Willem Maurits, overleden in 1753, werd bovendien voorzien van een loden ridderfiguur.

Lodewijk van Nassau, heer van Beverweerd, de Lek en Odijk, een bastaardzoon van prins Maurits, werd de stamvader van de uitgestorven tak van Nassau la Lecq. Lodewijk zelf is begraven in de Jacobskerk in Den Haag. Tussen 1753 en 1757 werd er in opdracht van de heren van Ouderkerk, de familie van Nassau-LaLecq, een nieuwe grafkelder in het koor bij gebouwd.

De leden van deze Nassause tak hebben een rol gespeeld in de geschiedenis der Nederlanden. Ze telden mee als legeraanvoerder in het Staatse leger als generaal, admiraal of als politicus. De meeste nazaten, totaal 34 personen, zijn in de grafkelder bijgezet. In 1824 vond de laatste bijzetting plaats. Jan Floris Hendrik Carel graaf van Nassau la Lecq met een lange militaire carrière overleed na een ziekbed van zes maanden in Amsterdam. In augustus 1814 was hij benoemd tot Ridder der Militaire Willems-Orde 4de klasse omdat hij mee geholpen had aan de bevrijding van het grondgebied der Nederlanden met moed, beleid en trouw tegen den algemeenen vijand. Nog dezelfde maand werd hij opgenomen in de Nederlandse adel door zijn benoeming in de Ridderschap van Holland, met de titels van graaf en gravin op alle wettige afstammelingen in mannelijke lijn. Jan Floris is de enige graaf van Nassau die tot de adel van het Koninkrijk der Nederlanden heeft behoord want hij stierf kinderloos en met hem stierf de tak Nassau la Lecq in mannelijke lijn uit: met zijn zus stierf het geslacht ook in vrouwelijke lijn uit.[1]

Niet alle leden van het geslacht zijn in deze grafkelder bijgezet. Een aantal van hen vonden hun laatste rustplaats in de Grafkelder Bijl de Vroe in Loenen aan de Vecht. Het Huis Nassau beschikt op andere plaatsen over meer grafkelders en praalgraven.

Overzicht van de personen die in de kelders zijn bijgezetBewerken

Naam Geboortedatum Datum van overlijden Datum van bijzetting
1. Isabella, echtgenote van Lodewijk van Nassau heer van Beverweerd 07-05-1664
2. Willem Hendrik, graaf van Nassau-LaLecq 13-12-1672 18-12-1672
3. Elisabeth van der Nisse, echtgenote van Willem Adriaan I van Nassau-LaLecq < 13-02-1639 12-12-1698 21-12-1698
4. Maurits Lodewijk, 2e zoon van Maurits Lodewijk II graaf van Nassau-Lelecq < 04-08-1694 24-02-1700
5. Elisabeth Henriëtte, dochter van Maurits Lodewijk II graaf van Nassau-Lelecq 09-02-1698 07-02-1702
6. Maurits Cornelis, 4e zoon van Maurits Lodewijk II graaf van Nassau-Lelecq < 25-08-1700 14-03-1702
7. Willem Adriaan graaf van Nassau en heer van Odijk, zoon van Lodewijk van Nassau 1632 21-09-1705 26-09-1705
8. Cornelis graaf van Nassau en heer van Kortgene, zoon van Willem Adriaan I van Nassau-LaLecq < 14-05-1669 05-03-1708 08-03-1708
9. Hendrik graaf van Nassau en heer van Ouderkerk < 16-12-1640 18-10-1708 02-11-1708
10. Anna Isabella van Beieren-Schagen, echtgenote van Maurits Lodewijk I van Nassau-LaLecq < 23-07-1636 06-04-1716
11. Hendrik graaf van Nassau en burggraaf Boston 27-10-1697 19-06-1718 04-09-1718
12. Emilia gravin van Nassau-Odijk, dochter van Willem Adriaan I van Nassau-LaLecq < 09-02-1676 10-06-1730
13. Françoise Henriëtte gravin van Nassau, dochter van Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk 1711 01-04-1732 10-04-1732
14. Hendrik graaf van Nassau, zoon van Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk < 12-02-1710 13-10-1735 06-11-1735
15. Cornelia d'Hangest-Genlis genoemd d'Ivoy, 1e echtegenote van Jan Nicolaas Floris van Nassau-LaLecq < 18-09-1714 07-11-1744 25-11-1744
16. Maurits Lodewijk graaf van Nassau-Odijk, zoon van Willem Adriaan I van Nassau-LaLecq < 22-07-1681 23-05-1745 29-05-1745
17. Adriana Margaretha Huguetan, 1e echtgenote van Hendrik Carel < 13-01-1701 15-05-1752 21-05-1752
18. Willem Maurits graaf van Nassau-Ouwerkerk, zoon van Hendrik van Nassau-Ouwerkerk < 10-12-1679 26-05-1753 14-06-1753
19. Geertruida Crommelin, 2e echtgenote van Lodewijk Theodoor I van Nassau-LaLecq < 31-03-1715 18-02-1756 26-02-1756
20. Louise Catharina gravin van Nassau-Odijk, dochter van Willem Adriaan I van Nassau-LaLecq < 31-03-1679 12-12-1757 21-12-1757
21. Paulus van Nassau-Beverweerd, zoon van Hendrik Carel van Nassau-LaLecq heer van Beverweerd 02-04-1758 11-05-1758 14-05-1758
22. Elisabeth Amelia gravin van Nassau-LaLecq, dochter van Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq 26-12-1707 26-06-1766 01-07-1766
23. Maurits Lodewijk IV van Nassau-LaLecq graaf van Nassau-LaLecq, zoon van Jan Nicolaas Floris van Nassau-LaLecq < 16-09-1742 06-10-1768 10-10-1768
24. Catherina Elisabeth Wilhelmina van Nassau-LaLecq gravin van Nassau-LaLecq, dochter van Lodewijk Theodoor I van Nassau-LaLecq < 29-02-1736 19-05-1777
25. Joanna Gevaerts, 2e echtgenote van Hendrik Carel van Nassau-LaLecq < 02-12-1733 18-02-1779 23-02-1779
26. Hendrik Carel graaf van Nassau-LaLecq, zoon van Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq < 13-12-1696 26-01-1781 31-01-1781
27. Jan Nicolaas Floris graaf van Nassau-LaLecq 04-08-1709 10-04-1782 17-04-1782
28. Jan Willem Maurits graaf van Nassau-LaLecq ca. 1706 05-08-1783 08-08-1783
29. Abraham Jacobus Nicolaas graaf van Nassau-LaLecq, zoon van Jan Floris van Nassau-LaLecq < 18-06-1786 07-05-1787
30. Maurits Lodewijk V, zoon van Jan Floris < 23-09-1787 25-10-1787
31. Maria Anna Testas, 2e echtgenote van Jan Nicolaas Floris van Nassau-LaLecq 17-02-1715 18-09-1795 23-09-1795
32. Lodewijk Theodoor II van Nassau-LaLecq, heer van de Lek en heer van Ouderkerk 20-11-1741 11-04-1795
33. Maria Wilhelmina gravin van Nassau, dochter van Jan Nicolaas Floris van Nassau-LaLecq < 20-04-1750 25-08-1809 28-08-1809
34. Jan Floris Hendrik Carel des Heiligen Roomsen Rijksgraaf van Nassau-LaLecq, graaf van Nassau < 15-09-1782 29-03-1824