Graafschap Virneburg

Virneburg was een tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits behorend graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk.

graafschap Virneburg

De Virneburg was oorspronkelijk een bezitting van de paltsgraven. Zij beleenden de graven van Sayn met het graafschap. Deze gaven het weer als achterleen uit aan de heren (later graven) van Virneburg.

Na het uitsterven van de graven van Virneburg in 1545 viel het via vrouwelijke lijn aan de graven van Manderscheid-Schleiden. Deze moesten in 1554 Monreal en de grote en kleine Pellenz aan het keurvorstendom Trier afstaan. Voor de rest van het gebied moesten zij leenhulde aan de keurvorst brengen.

In 1600/15/23 kwam het graafschap aan de graaf van Löwenstein-Wertheim.

In 1794 kwam er met de bezetting door Frankrijk een eind aan het staatje.

In de Reichsdeputationshauptschluss van 25-2-1803 werd de graaf van Löwenstein-Wertheim in paragraaf 14 schadeloos gesteld voor het verlies door het ambt Freudenberg, het kartuizer klooster Grünau, het klooster Triefenstein en de dorpen Montfeld, Rauenberg, Wessenthal en Trennfeld.

Lang heeft de graaf geen plezier gehad van zijn nieuwe graafschap Freudenberg want in de Rijnbondakte van 12 juli 1806 worden in artikel 24 de bezittingen van de vorst en de graaf van Löwenstein-Wertheim op de linkeroever van de Main onder de soevereiniteit van de groothertog van Baden gesteld en die op de rechter oever onder de soevereiniteit van de vorst-primaat: de mediatisering.

Na de val van Napoleon kende het Congres van Wenen in 1815 het voormalige graafschap Virneburg aan het koninkrijk Pruisen toe.

Regenten bewerken

regering naam geboren overleden familie
1402-1444 Ruprecht IV voor 1391 1444
1419-1443 Philips I voor 1424 1443 zoon
1444-1469 Willem voor 1435 voor 1469/74 zoon
1469-1485 Georg voor 1469 1485/95 zoon
1485/95-1501/6 Mathilde 1501/6 zuster
1491-1551 Dirk IV van Manderscheid 14-8-1484 2-7-1551 zoon
1551-1560 Dirk V 30-3-1508 22-4-1560 zoon
1560-1582 Joachim circa 1540 9-9-1582 zoon
1582-1590 Philips Dirk 1-10-1571 26-10-1590 zoon
1590-1621 Elizabeth Amalia 28-6-1569 26-10-1621 zuster
1621-1657 Frederik Lodewijk van Löwenstein-Wertheim 2-3-1598 11-6-1657 zoon
1657-1683 Frederik Everhard 14-8-1629 23-3-1683 zoon
1683-1721 Hendrik Frederik 13-2-1682 31-3-1721 zoon
1721-1790 Johan Lodewijk Volhard 14-4-1705 4-2-1790 zoon
1790-1794 Johan Karel Lodewijk 10-1-1740 16-2-1816 zoon