Gouverneur van Zevenburgen

Wikimedia-lijst

De gouverneur van Zevenburgen was de voorzitter van het burgerlijke bestuur in Zevenburgen, vanaf het begin van de Habsburgse heerschappij. In het Duits werd dit ambt aanvankelijk met de term Gubernator aangeduid, na 1849 echter met de term (Zivil-)Gouverneur.

György Bánffy, de eerste Habsburgse gouverneur van Transsylvanië

De Habsburgse heerschappij in Zevenburgen werd in stappen uitgebouwd. Vanaf 1686 was de door de Ottomanen aangestelde vorst Michaël I Apafi omwille van het oprukken van de Habsburgse troepen na het Beleg van Wenen in 1683 gedwongen een schikking te treffen met de Habsburgers. In verdragen met keizer Leopold I erkende Apafi de suzereiniteit van de keizer als koning van Hongarije. In 1688 werd deze overeenkomst ook door de Zevenburgse Landdag bekrachtigd. In 1699 werd de Oostenrijkse heerschappij over Zevenburgen ook door de Ottomanen erkend.

De gouverneur was de plaatselijke vertegenwoordiger van de vorst van Zevenburgen. Dit was vanaf 1711, met de Vrede van Szatmár, de in Wenen residerende Habsburgse heerser die in een personele unie over Zevenburgen heerste. De gouverneur werd doorgaans aangeduid uit de drie bevolkingsgroepen die in Zevenburgen de politieke toon aanvoerden: de Hongaarse adel, de Szeklers en de Zevenburger Saksen. Bij gebrek aan een geschikte kandidaat werd soms ook de respectievelijke commandant in het oosten van het Habsburgse rijk als gouverneur aangesteld.

In 1866 besloot de landdag, waarin de etnische Hongaren de meerderheid vormden, tegen de belangen van de andere bevolkingsgroepen in tot een unie van Transsylvanië met de rest van Hongarije. Na de Ausgleich van 1867 werd Zevenburgen bijgevolg een land van de Hongaarse kroon, en werd het bestuur overgedragen aan de koninklijk-Hongaarse regering in Boedapest, die alle autonome Zevenburgse instellingen onmiddellijk ophief.

Lijst van gouverneursBewerken

Naam Termijn Heerser
György Bánffy (1661-1708) 1690–1708 Leopold I
Jozef I
István Haller 1709–1710 Jozef I
István Wesselényi 1710–1713 Jozef I
Karel III
Zsigmond Kornis 1713–1731 Karel III
István Wesselényi 1731–1732 Karel III
Franz Paul von Wallis 1732–1734 Karel III
János Haller 1734–1755 Karel III
Maria Theresia
Franz Wenzel Wallis 1755–1758 Maria Theresia
László Kemény 1758–1762 Maria Theresia
Adolf Nikolaus von Buccow 1762–1764 Maria Theresia
Andreas Hadik von Futak 1764–1767 Maria Theresia
Karl O’Donell 1767–1770 Maria Theresia
Joseph Auersperg 1771–1774 Maria Theresia
Samuel von Brukenthal 1774–1787 Maria Theresia
György Bánffy (1746–1822) 1787–1822 Jozef II
Leopold II
Frans I
János Jósika 1822–1834 Frans I
Aartshertog Ferdinand Karel Jozef van Oostenrijk-Este 1835–1837 Ferdinand V
János Kornis 1838–1840 Ferdinand V
József Teleki 1842–1848 Ferdinand V
Imre Mikó 1848 Ferdinand V
Frans Jozef
Anton von Puchner 1848–1849 Frans Jozef
Ludwig von Wohlgemuth 1849-1851 Frans Jozef
Karl von Schwarzenberg 1851–1858 Frans Jozef
Frederik van Liechtenstein 1858–1860 Frans Jozef
Imre Mikó 1860–1861 Frans Jozef
Franz Folliot de Crenneville 1861–1867 Frans Jozef

Zie ookBewerken