De Gouden Doerian was een in 2005 in het leven geroepen prijs voor de slechtste Nederlandse literaire roman. De prijs werd alleen in 2006 en 2007 toegekend, en bestond uit een plaquette van Joost Veerkamp en een geldbedrag van 88,50 euro.[1]

De vrucht waarnaar de prijs is vernoemd staat bekend om het verspreiden van een ondraaglijke stank, terwijl de geroosterde pit overheerlijk smaakt. De bedenkers van de prijs, van wie Adriaan Jaeggi zich als de voornaamste woordvoerder opwierp, wilden met de Gouden Doerian de aandacht vestigen op het beleid van Nederlandse uitgeverijen, die volgens hen te veel boeken op de markt brengen, waardoor de vereiste aandacht voor het begeleiden van auteurs en het redigeren van hun werk tekort zou schieten.

Op vrijdag 18 februari 2005 werd de longlist met nominaties voor de eerste Gouden Doerian gepubliceerd. De jury stond onder leiding van Michaël Zeeman en bestond verder uit: Jeroen Vullings, Jaap van Straalen, Maarten Moll en Adriaan Jaeggi.

Nadat opiniemakers als Leon de Winter, Joost Zwagerman, Hanneke Groenteman en Freek de Jonge zich kritisch hadden uitgelaten over het in het leven roepen van de prijs en over het kennelijke plezier waarmee de genomineerde boeken als rommel terzijde werden geschoven, stapten achtereenvolgens Jeroen Vullings en Jaap van Straalen uit de jury. Van Straalen omdat hij er als boekhandelaar geen misverstand over wilde laten bestaan dat hij het beste met Nederlandse auteurs voorheeft en Vullings omdat de longlist boeken bleek te bevatten die hij eerder in recensies had geprezen. Jurysecretaris Adriaan Jaeggi weet dat laatste aan het feit dat Vullings op vakantie was toen de lijst werd samengesteld.

Op 4 maart 2005 publiceerden de drie overgebleven juryleden een shortlist, begeleid door de mededeling dat de prijs niet zou worden uitgereikt. Als reden hiervoor gaven zij dat door alle commotie over hun vermeend puberale bedoelingen de door hen gewenste discussie over de Nederlandse uitgeefcultuur geen moment ter sprake was gekomen.

Toen het televisieprogramma Buitenhof twee dagen later poogde om die discussie alsnog een kans te geven, zat juryvoorzitter Zeeman tegenover een van de genomineerden, Ilja Leonard Pfeijffer. Pfeijffer confronteerde Zeeman met uitspraken die deze eerder in HP/De Tijd had gedaan over zijn rancune tegen Nederlandse schrijvers. Die uitspraken waren voor Pfeijffer een reden om Zeemans geloofwaardigheid als juryvoorzitter in twijfel te trekken.

Shortlist 2005

bewerken

2006, 2007

bewerken

Vanaf de Boekenweek van maart 2006 werd de Gouden Doerian wel toegekend maar de prijs, een plaquette van Joost Veerkamp en een geldbedrag van € 88,50, is nooit uitgereikt omdat geen van de winnaars hem persoonlijk in ontvangst wilde nemen.

Shortlist 2006

bewerken

Winnaar:

Overige genomineerden:

Shortlist 2007

bewerken

Winnaar:

Overige genomineerden: