Een glyceride is een verbinding waarin glycerol (propaan-1,2,3-triol) een centrale plaats inneemt. De drie hydroxy-groepen kunnen veresterd worden met zowel organische als anorganische zuren. Afhankelijk van het aantal veresterde hydroxy-groepen spreekt men van een monoglyceride (één hydroxy-groep veresterd), van een diglyceride (twee hydroxy-groepen veresterd) of een triglyceride (alle hydroxy-groepen veresterd). Door het grote aantal verschillende zuren dat voor de verestering gebruikt kan worden is het aantal verschillende mogelijke glyceriden ontzettend groot.

Glycerol
vetzuur
Glyceroltriacetaat (Tracetine), het eenvoudigste vet

Biologie

bewerken
  • In de biologie nemen de glyceriden een belangrijke plaats in. Als een van de hydroxy-groepen met fosforzuur veresterd is, en de andere twee met vetzuren, dan wordt van een fosfolipide gesproken, de bouwsteen van biologische membranen.
  • Plantaardige en dierlijke oliën en vetten bestaan bijna uitsluitend uit triglyceriden waarvan alle drie de hydroxy-groepen met lange vetzuren veresterd zijn.
  • Plantaardige en dierlijke olie en vetten bestaan grotendeels uit triglyceriden.
  • In de ingrediëntenlijst van levensmiddelen worden mono- en diglyceriden, die als emulgator worden gebruikt, aangegeven met E471, E472 en E474.

Cosmetica

bewerken
  • Triglyceriden in de vorm van plantaardige en dierlijke oliën en vetten, maar soms ook in synthetische vorm, bijvoorbeeld capryltriglyceriden worden veel gebruikt in crèmes, massageolie en andere vette cosmetica.
  • Mono- en diglyceriden worden veel als emulgator gebruikt in crèmes, bijvoorbeeld glycerylstearaat.