Gezelschap Tubalkaïn

Het Gezelschap Tubalkaïn, kortweg Tub (25 november 1952 - 25 november 2006), was de studievereniging van Metaalkunde/Materiaalkunde aan de TU Delft, en behartigde de belangen van materiaalkundestudenten. Vanwege de kleine omvang van de studie vervulde de studievereniging deels de taak van een gezelligheidsvereniging. Hoewel materiaalkundigen zeer gewild zijn in het bedrijfsleven, is de opleiding in Delft voor dit vakgebied de enige wetenschappelijke opleiding die in Nederland te volgen is. De studievereniging was daarom uniek in zijn soort. Het beeldmerk van de vereniging was een uil op een aambeeld. De uil representeerde het wetenschappelijk deel van de opleiding, het aambeeld stond voor de praktische kant.

Gezelschap Tubalkaïn
Studievereniging voor metaal- en materiaalkundestudenten
Het Gezelschap Tubalkaïn
Type Studievereniging
Plaats Vlag Delft Delft
Instelling Technische Universiteit Delft
Studierichting Technische Materiaalwetenschappen (voorheen materiaal- en metaalkunde)
Oprichting 25 november 1952
Opgeheven 25 november 2006
Website http://www.tubalkain.com

Geschiedenis bewerken

De vereniging werd als "metaalkundige studievereniging" opgericht op 25 november 1952. Nadat de opleiding Metaalkunde was ontstaan uit de opleiding Werktuigbouwkunde, werd besloten dat ook de nieuwe opleiding een eigen vereniging verdiende. Toen de opleiding in 1983 met kennis over polymeren, keramiek en andere materialen werd uitgebreid tot materiaalkunde, werd ook de studievereniging in een "materiaalkundige studievereniging omgezet. In 1999 werd de naam van de opleiding in "Technische Materiaalwetenschappen" (TM) gewijzigd. Toen in 2001 de bacheloropleiding van TM werd opgeheven, behartigde de vereniging voortaan alleen nog de belangen van de studenten aan de masteropleiding Materials Science and Engineering (MSE). De belangen van de bachelorstudenten werden voortaan behartigd door de VvTP, de studievereniging van Technische Natuurkunde, de opleiding waar Materiaalkunde inmiddels een minorprogramma van geworden was.

 
De "tubkamer" anno 2005: bestuurshok voor het bestuur, en tevens huiskamer voor de rest van de materiaalkundestudenten

Voor de naam die de studievereniging moest krijgen, werd een prijsvraag uitgeschreven. Op 10 januari 1953, tijdens de eerste ALV van de vereniging, kwam Het Gezelschap Tubalkaïn als winnaar uit de bus, op voorstel van Piet Beckers. De naam is ontleend aan een verhaal uit het Bijbelboek Genesis (4:22), waarin ene Tubal-Kaïn genoemd wordt als "een leermeester van allen die werken in koper en ijzer".

Het bekendste oud-lid van de studievereniging is waarschijnlijk de Pakistaanse wetenschapper Dr. Ir. Abdul Qadir Khan (alumnus sinds 1967). Verder speelt een voormalig eerstejaars van lichting '96 momenteel (2005) in de soapserie Onderweg naar morgen en bezetten verschillende oud-leden belangrijke posities in bedrijven en instituten in binnen- en buitenland.

Aanvankelijk telde de studievereniging een relatief groot aantal Virgilianen, studenten die lid waren bij studentenvereniging KSV Sanctus Virgilius. Het verenigingslied "De Olieman" van Louis Davids, dat in de jaren 50 veel op die studentenvereniging gezongen werd, herinnert hier nog aan. Na verloop van tijd verschoof de sfeer bij Tub van "corporaal" naar meer "gemoedelijk", en werd Tub een bolwerk van Jansbrugleden.

Het ledenaantal van de vereniging, dat zeer sterk samenhing met de studentenaantallen van de opleiding, schommelde door de tijd heen sterk. Zo kende de opleiding lichtingen van zo'n 30 tot 40 personen, maar waren er ook jaren waarin het aantal studenten in een nieuwe lichting op de vingers van één hand te tellen was. Desondanks slaagde de vereniging er decennialang in om het hoofd boven water te houden door ieder jaar een nieuw bestuur af te leveren. Ieder oud bestuur had daar zijn eigen methodes voor. Zo bombardeerde het bestuur van 1974 de voltallige overgebleven lichting tweedejaars (dat toen uit drie personen bestond) ongevraagd tot het bestuur van 1975, in meer recenter tijden kwam het regelmatig voor dat studenten in deeltijd een tweede keer een bestuurstaak op zich namen. Na een aantal vette jaren van relatief grote lichtingen traden vanaf 1998 weer een aantal magere jaren aan. Telde de lichting van 1997 nog ruim 20 nieuwe studenten, in 1998 bleef de teller steken op drie. Dit dieptepunt werd in de jaren daarop niet meer bereikt, maar toch bleef de jaarlijkse instroom ver onder de maat, met alle gevolgen van dien voor het activiteitenpeil van de studievereniging. Doordat de vereniging er in 2006 niet meer in slaagde om mensen te vinden die voor het seizoen 2006/2007 een bestuur wilden vormen, viel dat jaar het doek voor het Gezelschap Tubalkaïn. De vereniging werd tijdens een eenvoudige ceremonie in de achterste toren van het Kruithuis officieel opgeheven op haar 54ste verjaardag, op 25 november 2006.

Activiteiten bewerken

De vereniging organiseerde regelmatig excursies in binnen- en buitenland, naar bijvoorbeeld Corus, ECN of Renault, waarbij de praktische toepassing van materiaalkunde aan bod komt. Er waren soms ook wel gezelligheids- en culturele uitstapjes. Ook zijn er activiteiten als borrels en sportdagen. Vanaf 1997 deed de vereniging ook een paar keer mee aan de jaarlijkse Batavierenrace. Samen met leden van het Landmeetkundig Gezelschap Snellius vormde de vereniging het team "Snelle Materie".

Oudledenstichting bewerken

Om de herinnering aan de studievereniging levend te houden, en om tevens het netwerk van mensen met materiaalkundige kennis voor Nederland te behouden, werd op 24 november 2006, één dag voor de opheffing van de studievereniging, de Oudledenstichting "Het Gezelschap Tubalkaïn" opgericht. Naast de mogelijkheid die de stichting aan haar leden biedt om onderling kennis uit te wisselen en contact te onderhouden, heeft de stichting ook het eigen vermogen van de studievereniging overgenomen. Een deel hiervan zal gebruikt worden om het kennis opdoen over materialen voor toekomstige studenten mogelijk te houden. Studenten aan de Technische Universiteit Delft die een aan materiaalkunde gerelateerde excursie willen organiseren, kunnen vanuit de stichting geld ontvangen om dit soort excursies mogelijk te maken.