Hoofdmenu openen

Gerolf Bouwmeester

Nederlands burgemeester (1972-)

Gerolf Bouwmeester (Zwolle, 10 juni 1972) is een Nederlands bestuurder en politicus van D66. Sinds september 2017 is hij burgemeester van de gemeente Leusden.

Inhoud

LevensloopBewerken

Gerolf J. Bouwmeester groeide op in Zwolle. Na zijn middelbare schooltijd vervulde hij zijn militaire dienstplicht onder andere in Amersfoort en Seedorf, Duitsland. In 1994 verhuisde hij naar Amsterdam en studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waar hij later de graad van Bachelor of Arts behaalde. Na zijn benoeming tot burgemeester verhuisde Bouwmeester in 2017 van Amsterdam naar Leusden. Hij woont daar met zijn echtgenote en drie kinderen.

LoopbaanBewerken

Bouwmeester was 12 jaar actief in de stadsdeelraad van Bos en Lommer, gemeente Amsterdam. 9 jaar als raadslid en fractievoorzitter. Van 2010-2014 was hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Anderhalf jaar als fractievoorzitter ad interim en daarna als lid van het Presidium, voorzitter van de Raadscommissie Algemene Zaken en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter en als woordvoerder op de portefeuilles Diversiteit, Integratie & Inburgering en Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit. Daarnaast werkte hij als zelfstandig ondernemer onder meer als trainer en raadsgriffier ad interim (Zoeterwoude, Druten en Leusden).

In 1998 werd Bouwmeester namens D66 actief in de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Bos & Lommer. In de periode tot 2010 vervulde hij diverse functies. Hij was onder meer fractievoorzitter van D66. In maart 2010 werd hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam en maakte onder meer deel uit van de Raadscommissies Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit en Werk, inkomen, participatie en armoedebeleid. Op 7 april 2014 werd Bouwmeester benoemd tot voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam. In die functie had hij onder meer de portefeuilles Algemene en juridische zaken en bestuur, Openbare orde en veiligheid, Economische zaken, Kunst en cultuur en Milieu en duurzaamheid. In september 2017 is Gerolf Bouwmeester benoemd tot burgemeester van Leusden.

NevenfunctiesBewerken

  • Voorzitter dagelijks bestuur Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland/RIEC (onbezoldigd en burgemeestersgebonden)
  • Lid Algemeen Bestuur VRU, Lid bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing & GHOR VRU (niet bezoldigd en burgemeestersgebonden)
  • Voorzitter raad van toezicht Stichting RAAZ te Zaanstad, (niet burgemeestersgebonden, onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting voor daadwerkelijke dierenbescherming te Amsterdam, niet burgemeestersgebonden, onbezoldigd)

Politieke functiesBewerken

1998 – 2010: Raad stadsdeel Bos en Lommer
2010- 2014: Gemeenteraad Amsterdam
2014 – 2017: Voorzitter dagelijks bestuur Stadsdeel Amsterdam West
2017 – heden: Burgemeester gemeente Leusden
Voorganger:
M. Horselenberg (wnd)
Burgemeester van Leusden
2017 - heden
Opvolger:
-