Gerodontologie

Gerodontologie is een tandheelkundige differentiatie die de verbinding legt met gerontologie. Gerodontologie houdt zich bezig met de specifieke gebitsproblemen van (oudere) verpleeghuispatiënten. Gerodontologie is een relatief nieuw vak; pas rond 1980 komt er enige aandacht voor de tandheelkundige problemen van hoogbejaarden en dementen.