Geotechniek is de toegepaste wetenschap die zich met bouwen op en in de grond bezighoudt. Onderwerpen zijn

In Nederland is veel kennis aanwezig op het gebied van de geotechniek, aangezien bouwen in het westen van Nederland erg lastig is. De grond is hier te weinig draagkrachtig om gebouwen en grote constructies zonder fundering te bouwen.

bewerken

Leerstoel Ondergronds Bouwen van de TU Delft