Georgia Guidestones

monument in de Verenigde Staten

De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia. Soms worden ze een "Amerikaans Stonehenge" genoemd.

Georgia Guidestones
Deel van de tekst

Op de granieten zuilen staat een bericht, waarin tien hoofdpunten worden weergegeven in acht talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige apocalyps die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen. De structuur stelt daarnaast een kompas, kalender en klok voor.

Over het ontstaan van het monument bestaat veel geheimzinnigheid: het is niet duidelijk wie ertoe opdracht heeft gegeven en waarom, hetgeen heeft geleid tot verschillende speculaties, theorieën en scenario's over samenzweringen en samenzweringstheorieën.

De constructieBewerken

Het bouwwerk is rond de zes meter hoog, en is gemaakt van zes granieten platen die samen meer dan 200 ton wegen. In het midden staat een granieten plaat met vier stenen eromheen. Een dekplaat rust op de vijf platen, die astronomisch zijn uitgelijnd. In de nabijheid bevindt zich nog een plaat, op een kleine afstand ten westen van het bouwwerk. Deze steen levert enkele aantekeningen over de geschiedenis en de functie van de Guidestones. Hierop staat onder meer vermeld dat de constructie werd geplaatst op 22 maart 1980 in opdracht van een of meer onbekende personen onder het pseudoniem 'R.C. Christian'.

Het ontstaanBewerken

Er bestaat veel onduidelijkheid over de opdrachtgever en de bedoeling, omdat de enige nog levende man die zegt de opdrachtgever R. C. Christian ontmoet te hebben, beloofd heeft niets te zeggen. Christian, die niet zijn echte naam gaf, vertegenwoordigde volgens hem een 'kleine groep van loyale Amerikanen'. De constructie begon in de zomer van 1979. Christian betaalde het land, hij kocht het van de voormalige eigenaren, het echtpaar Wayne en Mildred Mullenix, en de constructie, maar droeg het monument later over aan Elbert County.

Begin september 2014 werd gemeld dat een inkeping uit 2009, gemaakt op de Engelstalige steen, was opgevuld met een stenen blok met de inscriptie "20" en "14".

Op 25 september 2014 verwijderde een ambtenaar van Elberton het blok. Nadat hij dit op de grond had gegooid werden er vier extra markeringen zichtbaar: "8", "16", "MM" en "JAM". Het blok werd vervolgens kapotgeslagen op het terrein en de stukken werden uitgedeeld aan de omstanders. In de graniet- en marmerindustrie staat "MM" voor "fabrikant van granieten gedenktekens, monumenten en markers". Het is een merkteken voor gecertificeerde producten en diensten in de industrie. De term "JAM" staat voor "Joint Annual Meeting" en wordt gebruikt door vele bedrijfstakken, waaronder de graniet- en marmerindustrie. Het betekent dat de betreffende sector een jaarlijks congres organiseert.

Berichten op de Georgia GuidestonesBewerken

De vier staande stenen platen hebben op elke zijde een bericht in een afzonderlijke taal. Vanaf het noorden linksom (tegen de klok in) lopend, leest men berichten in het Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Klassiek Chinees en Russisch.

Hieronder de Engelstalige versie:

Maintain humanity under 500,000,000
In perpetual balance with nature
Guide reproduction wisely —
Improving fitness and diversity
Unite humanity with a living
New language
Rule passion — faith — tradition
And all things
With tempered reason
Protect people and nations
With fair laws and just courts
Let all nations rule internally
Resolving external disputes
In a world court
Avoid petty laws and useless
officials
Balance personal rights with
Social duties.
Prize truth — beauty — love —
Seeking harmony with the
Infinite
Be not a cancer on the earth —
Leave room for nature —
Leave room for nature

Een korter bericht, in Egyptische hiërogliefen, Babylonisch, klassiek grieks en Sanskriet zegt: 'Let these be guidestones to an age of reason'.

Het monument trekt veel bezoekers, van gewone toeristen tot en met New Agers. Al voor het monument gereed kwam was het omstreden, onder de plaatselijke bevolking, maar ook bij bijvoorbeeld christenen die in de teksten niet veel goeds zagen.

De aard van het monument, de geheimzinnigheid rond het ontstaan en de ingegraveerde teksten hebben geleid tot allerlei speculaties en samenzweringstheorieën. Een Amerikaanse activist, Mark Dice, schrijver van het boek 'The Resistance Manifesto', bracht het in verband met een geheim genootschap rond Lucifer, dat uit is op een Nieuwe Wereldorde, waarin de wereldbevolking is gedecimeerd. De Guidestones zouden dan de Tien Geboden van deze wereldorde zijn.

Een andere samenzweringstheorie ziet de hand van de Rozenkruizers. Volgens Jay Weidner is de naam R.C. Christian een eerbetoon aan de mythische oprichter hiervan, Christian Rosenkreuz. De Guidestones dienen als instructies voor de overlevenden, aldus Weidner.

TriviaBewerken

Externe linkBewerken